fb

Aktualności

Przekształcenie formy prawnej INTB

Szanowni Państwo!
Zawiadamiamy, że w wyniku przekształcenia w trybie art. 551 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedsiębiorstwa Sebastian Pierzchała "INTB" w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 05-09-2016 r. Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000635444.
Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot.
Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.
2016-09-06