Projekt 2

 

Firma INTB Sebastian Pierzchała realizuje projekty współfnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.