Mierzenie prędkości z pominięciem urządzeń (switch, router)

Jakub Juszyński
 • 2024-06-12
 • 0 Comments

Testy należy wykonywać z zachowaniem następujących punktów:

 • Komputer/laptop powinien być podłączony po kablu, bezpośrednio do głównego urządzenia światłowodowego INTB (urządzenie, do którego wpięty jest kabel światłowodowy).

 • Podczas wykonywania speedtestów, wszystkie inne urządzenia powinny być odłączone (wszystkie urządzenia łączące się z siecią bezprzewodową, urządzenia które korzystają z połączenia kablowego – zalecamy odłączenie wszystkich portów ETH w routerze/ modemie światłowodowym, tak aby aktywne połączenie było tylko z urządzeniem , na którym będą wykonywane testy).
 • Należy wyłączyć programy antywirusowe, programy działające w tle, programy typu P2P, zamknąć dodatkowe okna, a także karty przeglądarki internetowej.
 • Jeśli testy będą wykonywane na laptopie, urządzenie powinno być podłączone do zasilania.
 • Jeśli posiadasz pakiet internetowy ponad 100Mbps, upewnij się, że urządzenie, na którym będą przeprowadzane testy, posiada kartę sieciową, która wspiera Gigabit Ethernet, a przewód posiada sprawne wszystkie 8 miedzianych żył.
 • W przypadku niesprawnego kabla internetowego lub posiadania w urządzeniu karty sieciowej, która nie wspiera Gigabit Ethernet, prędkości maksymalne będą ograniczone.
  W przeglądarce proszę otworzyć jedną z dwóch stron speedtestów podanych na końcu instrukcji.
 • Tester pozwala wybrać serwer, do którego będzie testowana prędkość, Operator:INTB Sp. z o.o.
 • Z wybranym serwerem, wykonać speedtest, speedtest.net lub speedtest.pl.
 • Tester zwróci takie wartości jak:
  Ping
  Download (pobieranie)
  Upload (wysyłanie)
 • Proszę zwrócić uwagę na obciążenie procesora w trakcie wykonywanego pomiaru prędkości, jeśli wykorzystanie procesora sięga 80%, to testy należy powtórzyć, na innym urządzeniu. Wykorzystanie procesora powyżej 80% sugeruje, że urządzenie może mieć problemy z osiągnięciem dostępnych prędkości. W systemie Windows wykorzystanie procesora w danym momencie można sprawdzić w menedżerze zadań (skrót klawiszowy Ctrl+Shift+Esc) w zakładce “Wydajność”.
 • Zalecamy całą procedurę powtórzyć z wykorzystaniem innego urządzenia (jeśli jest taka możliwość), oczywiście z zachowaniem powyższych instrukcji.